مجال

کِلاَوس بُودلِر، از زیستن و زیسته‌هایش می‌نویسد.

درباره‌ی این مجال‌خواه

ینجا «مجال» مجازی و در دستِ تعمیرِ یک عدد «کِلاَوس بُودلِر»ِ قلّابی است. او عملاً از همه چیز مینویسد؛ منصفانه بنگریم کلّه اش خوب کار میکند ولی واقعاً، آنجا، یعنی همان داخلِ کلّهاش، اقیانوسی ساخته‎ـست با ارتفاعِ چند صدمِ میلیمتر. از سیاست و ادبیّات و تاریخ و سینما و تلوزیون وایضاً «زندگی بنفش» خودش، در اینجا خواهید خواند...

او با یک ماگِ [فرندز] چایِ سیاه و سبزِ معطر به عطرِ مدهوشکننده‌ی هِل و دارچین، با کراش‌های خیالی و غیرخیالیِ پرشُمار، با کتاب‌ها و موزیک‌هایی «متوسّط» و با اخلاقی جدّی، شوخ، رُک، و درونگِـرا [با خندههای نخودیِ الکیِ گاه‌گاهی]، در اتاقی که دیوارهایش ظاهراً کاغذِ بنفشرنگِ [خوشرنگی] شدهاند اما واقعاً هیچچیز جز استیکرهای رنگی‌رنگیِ پرشُمار، دیدنی نیست، پشتِ یک پی‌سیِ از مُد افتاده، در تنهاییِ خیال‌انگیز وُ ناپایداری(!) می‌زییَد و روزگار می‌گذراند؛ تمامِ هدفِ این کِلاَوس بُودلِر قلّابی، در زندگی، یافتنِ مجالی‌ست برای پاشیدنِ سطلِ چند لیتریِ رنگِ بلو-ویولتـش بر دیوار بِتُنیِ خاکستریِ این روزگارِ ملال‌انگیزِ موهوم!

[دربارهی این مجال‌خواه، بعدتر، بیشتر خواهید خواند. فعلاً بیشتر از این قابلِ معرّفی نیست!]

با سرِ زلفِ تو، مجموعِ پریشانی خود
کو «مجال»ـی که سراسر همه تقریر کنم

می‌تونید این مجالِ کلاوس رو با کمکِ آدمک زیر دنبال کنید

followme
Designed By Erfan بلاگِ بیان، باافتخار، نیروبخش به مجالِ مجازی این‌جانب است. کپی، بامنبع یا بدون آن، کار پسندیده‌ایست؛ چیزهای مفید را بی‌پروا کپی و پخش کنید :)