مجال

کِلاَوس بُودلِر، از زیستن و زیسته‌هایش می‌نویسد.

تاریخ بالقوّه: چه می‌شد اگر سال ۸۴ موسوی... / اگر آمریکا مستعمره می‌ماند...

  • ۱۱:۱۵

چه می‌شد اگر به‌جای آغامحمدخان قاجار، یکی از نوادگان کریم‌خانِ زند به قدرت می‌رسید؟ چه می‌شد اگر ایران هیچ‌‍گاه درگیرِ جنگ با روسیه نمی‌شد؟ چه می‌شد اگر کودتای رضاخان شکست می‌خورد؟ چه می‌شود اگر کودتای 28 مرداد انجام نمی‌شد؟ چه می‌شد اگر انقلاب اسلامی رخ نمی‌داد؟ چه می‌شد اگر رهبران و سران، و نیروهای عمده‌ی انقلاب، بهشتی، طالقانی، بازرگان، آیت‌الله شریعتمداری، مجاهدین خلق و یا متفکّری چون شریعتی، هنوز در قدرت یا زنده بودند؟ این سوالات، برای بسیاری، سوالاتِ جذّابی‌ست. ما ایرانی‌ها شاید به طرز مضاعفی به چنین سوالاتی علاقه نشان می‌دهیم؛ شاید چون همیشه از روندی که تاریخ طی کرده ناراضی بوده‌ایم. ممکن است فکر کنید این سوالات، موهوماتی غیرقابل پاسخ و بی‌ارزش هستند؛ خُب، شما قطعاً تنها نیستید. چه در میان عموم مردم و چه در میانِ محققینِ تاریخی، این دست سوالات، بی‌ارزش و اتلافِ وقت تلقی می‌شوند. اما در این میان، هستند بسیاری از محققین تاریخی که بدین سوالات، متفاوت می‌نگرند؛ آن‌ها، پاسخ به این سوالات را، ذیلِ تاریخ‌نگاری و یک حوزه‌ی موجّهِ پژوهشی می‌دانند.

با سرِ زلفِ تو، مجموعِ پریشانی خود
کو «مجال»ـی که سراسر همه تقریر کنم

می‌تونید این مجالِ کلاوس رو با کمکِ آدمک زیر دنبال کنید

followme
Designed By Erfan بلاگِ بیان، باافتخار، نیروبخش به مجالِ مجازی این‌جانب است. کپی، بامنبع یا بدون آن، کار پسندیده‌ایست؛ چیزهای مفید را بی‌پروا کپی و پخش کنید :)